รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

                 ปี

2008

2009

2010

  ประเทศ

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

สังฆมณฑล

คณะนักบวช

แอฟริกา

23,975

11,636

24,863

11,903

 

 

อเมริกาเหนือ

34,930

17,335

34,721

16,887

 

 

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

14,482

5,352

14,733

5,353

 

 

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

1,867

1,518

1,925

1,500

 

 

อเมริกาใต้

29,186

17,484

30,032

17,416

 

 

รวมอเมริกาทั้งหมด

80,465

41,689

81,411

41,156

 

 

เอเชียตะวันออกกลาง

1,317

1,232

1,313

1,306

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

30,420

20,953

31,204

21,618

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

31,737

22,185

32,517

22,924

 

 

รวมยุโรปทั้งหมด

135,102

57,627

133,997

57,058

 

 

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

2,728

2,022

2,754

2,010

 

 

รวมทั้งหมดทั่วโลก

274,007

135,159

275,542

135,051

 

 

รวมพระสงฆ์สังฆมณฑล
และคณะนักบวชทั่วโลก

409,166

410,593

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.80, 177, 208.