ประเทศ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

แอฟริกา

27,988

29,274

30,419

31,259

32,370

33,478

34,658

อเมริกาเหนือ

57,988

56,984

56,079

55,371

53,987

53,260

52,648

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

17,851

18,264

18,622

18,647

18,936

19,247

19,551

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

3,050

3.186

3,233

3,238

3,266

3,290

3,354

อเมริกาใต้

42,258

42,960

43,367

44,378

44,306

45,322

45,942

รวมอเมริกาทั้งหมด

121,147

121,394

121,501

121,634

120,995

121,119

121,495

เอเชียตะวันออกกลาง

2,350

2,339

2,395

2,412

2,506

2,493

2,514

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

42,096

43,451

44,405

45,810

47,547

48,788

50,288

รวมเอเชียทั้งหมด

44,446

45,790

46,800

48,222

50,053

51,281

52,802

รวมยุโรปทั้งหมด

206,761

203,751

201,854

199,978

198,279

196,653

194,393

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

4,725

4,849

4,876

4,798

4,714

4,731

4,676

รวมทั้งหมดทั่วโลก

405,067

405,058

405,450

405,891

406,411

407,262

408,024

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2006, 2007, p.80