รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

แอฟริกา

35,611

36,766

 

 

 

 

 

อเมริกาเหนือ

52,265

51,608

 

 

 

 

 

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

19,843

20,086

 

 

 

 

 

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

3,385

3,425

 

 

 

 

 

อเมริกาใต้

46,670

47,448

 

 

 

 

 

รวมอเมริกาทั้งหมด

122,154

122,567

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกกลาง

2,549

2,619

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

51,373

52,822

 

 

 

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

53,922

55,441

 

 

 

 

 

รวมยุโรปทั้งหมด

192,729

191,055

 

 

 

 

 

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

4,750

4,764

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมดทั่วโลก

409,166

410,593

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.80