รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

1

1

2

1

18

6

ไซปรัส

11

13

12

22

17

19

อิหร่าน

11

11

10

10

12

11

อิรัก

26

30

32

33

35

34

อิสราแอล

314

309

294

293

302

317

จอร์แดน

16

17

30

50

39

44

เลบานอน

634

641

638

659

661

657

ซีเรีย

69

75

80

77

76

85

ตุรกี

46

50

52

55

53

53

รวมเอเชียตะวันออกกลาง

1,128

1,147

1,150

1,200

1,213

1,226

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

 

 

 

 

 

 

บาห์เรน

2

1

2

4

5

6

บังกลาเทศ

136

131

131

137

149

141

ภูฏาน

-

-

-

-

-

-

บรูไน

1

1

1

1

-

-

กัมพูชา

32

38

43

41

43

46

จีน

-

-

-

-

-

-

ฮ่องกง

249

232

233

265

234

254

มาเก๊า

52

52

54

54

76

58

ใต้หวัน

425

480

470

458

434

443

อินเดีย

8,986

9,175

9,724

10,277

10,568

11,003

อินโดนีเซีย

1,865

1,938

1,929

1,959

2,020

2,087

ญี่ปุ่น

1,138

1,121

1,123

1,063

1,041

1,004

คาซัคสถาน

23

29

31

27

30

34

เกาหลีเหนือ

-

-

-

-

-

-

เกาหลีใต้

464

516

554

582

578

593

คูเวต

7

8

9

11

11

10

คีร์กีซสถาน

3

7

7

7

6

5

ลาว

-

-

-

-

1

-

มาเลเซีย

56

48

46

46

51

48

มัลดีฟ

-

-

-

-

-

-

มองโกเลีย

10

12

12

15

17

17

พม่า

24

29

34

46

42

45

เนปาล

38

40

38

44

50

52

โอมาน

8

8

8

9

9

9

ปากีสถาน

135

133

124

124

123

134

ฟิลิปปินส์

2,408

2,481

2,538

2,747

2,788

2,830

กาตาร์

2

4

5

6

7

7

รัสเซีย

53

49

46

51

50

56

ซาอุดี อาระเบีย

3

3

3

3

3

3

สิงค์โปร์

63

67

69

69

67

70

ศรีลังกา

341

341

397

448

399

421

ทาจิกิสถาน

3

3

5

5

5

4

ไทย

251

236

260

265

290

293

ติมอร์ตะวันออก

79

81

94

99

105

110

เติร์กเมนิสถาน

3

2

2

2

2

2

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

14

15

15

18

17

20

อุซเบกิสถาน

8

9

9

9

9

9

เวียดนาม

501

521

554

627

707

767

เยเมน

5

5

5

4

4

4

รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

17,388

17,816

18,575

19,523

19,941

20,585

รวมเอเชียทั้งหมด

18,516

18,963

19,725

20,723

21,154

21,811

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2006, 2007, p.173-175