รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

เอเชียตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

 

อัฟกานิสถาน

1

1

2

1

18

6

ไซปรัส

11

13

12

22

17

19

อิหร่าน

11

11

10

10

12

11

อิรัก