รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

แอฟริกา

10,406

10,402

10,860

10,901

11,206

11,348

11,504

อเมริกาเหนือ

21,121

20,308

19,655

19,391

18,573

18,031

17,623

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

5,208

5,323

5,337

5,244

5,266

5,289

5,324

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

1,503

1,501

1,534

1,493

1,514

1,511

1,514

อเมริกาใต้

17,549

17,502

17,775

17,750

17,516

17,487

17,380

รวมอเมริกาทั้งหมด

45,381

44,634

44,301

43,878

42,869

42,318

41,841

เอเชียตะวันออกกลาง

1,109

1,128

1,147

1,150

1,200

1,213

1,226

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

17,028

17,388

17,816

18,575

19,523

19,941

20,585

รวมเอเชียทั้งหมด

18,137

18,516

18,963

19,725

20,723

21,154

21,811

รวมยุโรปทั้งหมด

62,546

62,027

61,151

60,484

59,787

59,290

58,422

รวมโอเชเนียทั้งหมด

2,149

2,145

2,134

2,070

2,064

2,061

2,015

รวมทั้งหมดทั่วโลก

138,619

137,724

137,409

137,058

136,649

136,171

135,593

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2006, 2007, p.208