รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

แอฟริกา

11,636

11,903

 

 

 

 

 

อเมริกาเหนือ

17,335

16,887

 

 

 

 

 

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

5,352

5,353

 

 

 

 

 

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

1,518

1,500

 

 

 

 

 

อเมริกาใต้

17,484

17,416

 

 

 

 

 

รวมอเมริกาทั้งหมด

41,689

41,156

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกกลาง

1,232

1,306

 

 

 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

20,953

21,618

 

 

 

 

 

รวมเอเชียทั้งหมด

22,185

22,924

 

 

 

 

 

รวมยุโรปทั้งหมด

57,627

57,058

 

 

 

 

 

รวมโอเชเนียทั้งหมด

2,022

2,010

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมดทั่วโลก

135,159

135,051

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.208