รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อซิกมุนด์ ลาสเชนสกี้ พระสงฆ์คณะเยสุอิต พูดถึงความรู้สึกและความคิดเห็น ในโอกาส “ปีพระสงฆ์”

ธรรมาสน์ดิจิตอล

คุณพ่อที่เคารพ

  • ทักทาย
  • ไตร่ตรองชีวิตสงฆ์
  • พูด พูด พูด
  • ไม้ขีดก้านเดียว