รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อเบเนดิกซ์์
กล่าวอำนวยพรโอกาส
วันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2011
ในภาษาพม่า

คำอวยพรวันคริสต์มาส
และสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2011
ในภาษาต่างๆ