รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อยออากิม ซีเม็กซ์
กล่าวอำนวยพรโอกาส
วันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2011
ในภาษาเช็ค

คำอวยพรวันคริสต์มาส
และสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2011
ในภาษาต่างๆ