สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดติดกับตัว “บุคคล” มากกว่า “ระบบ” ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าศาสนิกชนชาวไทยส่วนมาก จะมีความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนา โดยยึดติดกับตัวพระสงฆ์และนักบวช พอๆ กับหลักธรรมคำสอนที่ศาสนานั้นสอนไว้

แนวคิดยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าระบบจัดว่าอันตราย เพราะถ้าบุคคลนั้นทำอะไรผิดพลาดขึ้นมา ทุกอย่างอาจพังได้ง่ายๆ ตัวอย่างชัดเจนก็คือ คริสตังบางคนมีปัญหาผิดใจกับพระสงฆ์ แล้วพาลทิ้งพระทิ้งวัดไปดื้อๆ ในทางกลับกัน ถ้าเรายึดติดกับระบบมากกว่าคน หากคนๆ หนึ่งทำผิดพลาด ทุกอย่างก็ยังเดินต่อไปได้ เพราะระบบที่วางไว้เข้มแข็ง ตัวอย่างก็คือ หากคริสตังมีปัญหาผิดใจกับพระสงฆ์ เขาก็ยังมาร่วมมิสซาต่อไป โดยมองว่า ถึงแม้จะมีความขัดข้องหมองใจมากน้อยขนาดไหน แต่ถึงอย่างไรแล้ว พระเจ้าก็เป็นสิ่งสูงสุดสำหรับเราอยู่ดี

โอกาส “ปีพระสงฆ์” ซึ่งเปิดและปิดในวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า (19 มิถุนายน 2009 - 19 มิถุนายน 2010) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเลือกโลโก้ปีพระสงฆ์ เป็นรูปพระหฤทัยพระเยซูเจ้า พร้อมให้เหตุผลว่า “พระสงฆ์ทุกองค์ต้องมีหัวใจดวงเดียวกับพระเยซูเจ้า อีกความหมายหนึ่ง พระสงฆ์ต้องดำเนินชีวิตตามแบบพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า” นอกจากนี้ ในจดหมายที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงส่งถึงพระสงฆ์ทั่วโลก โอกาสเปิดปีพระสงฆ์ พระองค์ทรงขอให้พระสงฆ์ทำงานอภิบาลโดย “อุทิศตนอย่างศักดิ์สิทธิ์” เฉกเช่นพระเยซูเจ้าและนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ องค์อุปถัมภ์พระสงฆ์ทั่วโลก

ผมเชื่อว่าการทำงานอภิบาลด้วยความศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นกุญแจสำคัญทำให้พระศาสนจักรคาทอลิกพบแต่สิ่งดีๆ อย่างที่กล่าวไป คนไทยให้ความสำคัญกับตัวบุคคล (พระสงฆ์) พอๆ กับแก่นแท้ของศาสนา พระสงฆ์จึงเป็นที่จับจ้องในสายตาสัตบุรุษอยู่เสมอ หากพระสงฆ์วางตัวไม่ดี ไม่เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ สัตบุรุษบางคนที่ความเชื่อไม่เข้มแข็ง ก็อาจพาลไม่มาวัดและทิ้งพระได้ง่ายๆ

ดังนั้น มุมมองที่ผมมีต่อ “พระสงฆ์ ความคาดหวังในอนาคต” ก็คือ ผมอยากให้พระสงฆ์ทุกองค์ดำเนินชีวิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ติดดิน และมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยการให้และรับใช้อย่างแท้จริง

ผมมั่นใจว่า ถ้าพระสงฆ์เคร่งครัดต่อการดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ สิ่งดีงามจะเกิดขึ้นกับพระศาสนจักรไทยมากมาย อาทิ เยาวชนที่สมัครเข้าบ้านเณรก็จะเพิ่มขึ้น

มันนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ยินคำว่า “คุณพ่อ – บราเดอร์ – น้องเณร ... สมัครเข้าบ้านเณรเพราะอะไร” ... “ผมสมัครเข้าบ้านเณรเพราะประทับใจความศักดิ์สิทธิ์ในตัวพระสงฆ์ครับ” ... ไม่ได้ยินคำนี้มานานมากแล้ว อยากได้ยินอีกครั้ง และบ่อยๆ จริงๆ @

 • บทความเกี่ยวกับพระสงฆ์
             สิ่งที่ท้าทายพระสงฆ์ โดย...พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
             บางแง่มุมเกี่ยวกับ “ปีพระสงฆ์” โดย...คุุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย
             สงฆ์ ความคาดหวังอนาคต ในมุมมองเยาวชน  โดย...วศิน มานะสุรางกูล
             สงฆ์ความคาดหวังอนาคต ในมุมมองเยางชน โดย...บางตาล
             พระสงฆ์ต้องเจริญชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า... โดย...พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร