ชื่อภาพ

วันเวลา์
 

สถานที่

คำบรรยาย
ผู้ส่ง

DUC  IN  ALTUM (จงออกเรือไปที่ลึก)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010
เวลาประมาณ 10 โมงเช้า

เส้นทางระหว่างหมู่บ้านหมันขาว-ทับเบิก

คุณพ่อเปาโล มิเชลี, O.M.I. เจ้าอาวาสวัดครอบครัว
ศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย มิสซังอุดรธานี
กำลังผูกโซ่ล้อรถป้องกันอันตรายจากการลื่นไถล
เนื่องจากฝนตกก่อนหน้านั้น โคลนเยอะ
คุณพ่อนำสัตบุรุษที่ขึ้นไปร่วมฉลองวัดในวันเสาร์ที่ 23
มกราคม 2010 ส่งกลับลงพื้นราบในวันรุ่งขึ้น
“แม้จะเหน็ดเหนื่อย ลำบากยากเย็นแสนเข็ญ เปรอะเปื้อน
สกปรก ขับรถขึ้นเขา ลงห้วย ผ่านหุบเหวที่น่ากลัว
และอันตราย...
ไม่เป็นไร... นี่คือชีวิตธรรมทูตที่ถวายทุกอย่างแม้ชีวิต
เพื่อพระเยซูคริสตเจ้า โดยเลียนแบบอย่างนักบุญเปาโล
ัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

ยวงบอสโก สำเร็จ ศรีวรกุล
93 หมู่ 6 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

ชื่อภาพ

วันเวลา์
 

สถานที่

คำบรรยายผู้ส่ง

หนทางกางเขน

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2550
เวลาประมาณ 13.00 น.

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน มุกดาหาร

วัดเซนต์หลุยส์จัดแสวงบุญสองคอน ณ สักการสถาน
บ้านสองคอน จ.มุกดาหาร วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2550
ซึ่งตรงกับวันฉลองบุญราศีทั้ง 7
หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและแห่พระธาตุเสร็จสิ้นแล้ว
ช่วงบ่ายคณะผู้แสวงบุญร่วมกับคุณพ่อจิตตาธิการผู้นำ
การแสวงบุญ ได้พร้อมใจกันสวดสายประคำสลับกับ
การเดินรูป 14 ภาค รอบกำแพงบริเวณสักการสถาน

ธนพร นิยมไทย
130/1 บ.ไบเออร์ไทยจำกัด สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ชื่อภาพ

วันเวลา์

สถานที่

คำบรรยาย
 

ผู้ส่ง

คารวะ

วันที่ 23 มิถุนายน 2552

สำนักมิสซังฯ กรุงเทพฯ

พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ก้มลงกราบพระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นภาพประทับใจที่ไม่ได้พบเห็นบ่อยนัก
ความนอบน้อมคารวะและสำนึกบุญคุณ แสดงถึงจิตใจที่เรียบง่าย
ของพระคุณเจ้าพิบูลย์ และเป็นการบอกสอนว่า
แม้ยศศักดิ์จะใหญ่โตเพียงใด แต่ความนอบน้อมคารวะต่อผู้ใหญ่
ย่อมต้องมีอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง

วรพจน์ สิงหา
118/33 พีเอสทีคอนโด ทาวเวอร์ 1 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ชื่อภาพ

วันเวลา์

สถานที่

คำบรรยาย

 

ผู้ส่ง

แดนสวรรค์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

เรือนจำกลาง นครปฐม

คุณพ่อบัญชา อภิชาตวรกุล ทำมิสซาให้กับผู้ต้องขังชาย
และโอกาสนี้ผู้ต้องขังหลายคนรับศีลอภัยบาป
และรับเถ้าในโอกาสเทศกาลมหาพรต

สุภชัย แก้วพวง
12 หมู่ 7 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

ชื่อภาพ

วันเวลา์

สถานที่

คำบรรยาย 

ผู้ส่ง

พระสงฆ์ผู้นำชุมชน

วันที่ 20 มีนาคม 2553

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านห้วยน้ำเย็น จ.ตาก

พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เดินทางด้วยความพากเพียร
ผ่านเส้นทางแสนยากลำบาก เพื่อไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่อยู่บนดอย
และเป็นประธานในพิธีฉลองวัด
ในคืนก่อนวันงาน พระคุณเจ้าได้เรียกผู้นำชาวบ้านมาประชุม
สอบถามความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆ

บราเดอร์ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม

ชื่อภาพ

สถานที่

คำบรรยาย 

ผู้ส่ง

ผู้นำความรัก

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร

ภาพพระสงฆ์ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทุกๆ เช้าคุณพ่อจะเป็นผู้นำความรักของ
องค์พระคริสตเจ้า โดยการส่งศีลมหาสนิท และอวยพรพระสงฆ์ป่วยให้มีกำลังใจ
เผชิญกับความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายด้วยความชื่นชมยินดี ตลอดจนเมื่อคุณพ่อมี
ีเวลาว่างจากภารกิจ ท่านจะมาคอยอยู่เป็นเพื่อนและพูดคุยด้วยความรักและ
ห่วงใยเสมอ

นิลเนตร สุดสวาท
27 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120