ศิษย์ที่รักของเราทั้งหลาย                        จำจดในใจได้หรือเปล่า
เราเฝ้าเลี้ยงดูเจ้าแต่แต่เยาว์                           เราคืออาจารย์เจ้าจำได้ไหม

       ตั้งแต่บัดนั้นเราหมั่นพร่ำสอน                ก่อนจรจากไปฝากใจไว้ว่า
จงเฝ้าเลี้ยงดูฝูงแกะตัวน้อยนั้น                        จนถึงกาลวันเรากลับมา

       จงเป็นสงฆ์แสนดีศักดิ์สิทธิ์เหมือนเรา     ปกครองดูแลปวงประชากร
นำพระพรสอนพระวาจาถวายบูชาทุกวัน        นำวิญญาณสู่ที่รอดปลอดภัย
เจ้าเป็นสงฆ์ของเราที่เรารักปานดวงใจ          ตั้งความหวังไว้ให้ นำราชัย สู่ปวงประชา

       ศิษย์ที่รักของเราทั้งหลาย                        จงใส่ใจรักกันและกัน
จงเป็นพยานให้โลกรับรู้ไว้                            ว่าทุกคนได้เป็นศิษย์ของเรา

 

ดาวน์โหลดเนื้อเพลง พร้อมโน๊ตเพลง
ดาวน์โหลดเพลง